Geschiedenis
KUNSTGROEP FRUITCOMPAGNIE-LINK - INTRODUCTIE 1993-2000

1993. Felix Hogeboom en Sjoerd van Berkel schrijven sketches, liedteksten en verhalen
en proberen daarmee op te treden. Het eerste jaar wordt Amsterdam verkend:
De Engelenbak - PH'31 - OCCI - De Badcuyp etc. Teksten worden voorgedragen bij locale radio. Interview Noordhollands Weekblad. Een kort TV-optreden en een flink succes in Paradiso bij de 'latente-talenten-show'. Verspreiden tekstbundel 'Eerste Oogst' onder o.a. kleinkunstartiesten.

1994. Gitarist/synthesizerman Jelle Bouwhuis sluit zich bij de groep aan. Al gauw ontstaat
een repertoire van ca. 100 nummers: light verse, lyriek, absurditeit. Optredens met groep Fruitcompagnie bij festivals (o.a. Stoomfestival Utrecht), markten, galeries, verjaardagen, jubilea, studentenfeesten (A'dam, Utrecht), kleine theatertjes (o.a. Pakhuis - Hoorn, Steigertheater - Nijmegen) en sessies. Contact met Milleniumgroep in Amsterdam (Serge van Duynhoven) - deelname aan presentatie tegenover boekhandel Athenaeum op het Spui. Sjoerd neemt individueel deel aan Amsterdams Kleinkunstfestival.

1995. Start experimentele radioprogramma LINK. Producties met gelaagd geluid, musique
concrète, hoorspelen. Geluidsjacht op industrieterreinen en rafelrandgebieden nabij
Amsterdam (havens-West en -Noord ), Zaandam, Velsen/IJmuiden (hoogovens).
Ad-hoc-tekstimprovisaties in geluidslandschap. Diverse groepsessies. Uitnodiging
gastdichters en muzikanten. Van 1995-1997 was het programma 'LINK' op vrijdagavond
te beluisteren bij Herato Heerhugowaard (FM 107.2 MHz). Kort spontaan optreden in de foyer bij Poetry International in Rotterdam. Optreden met avondvullend cabaretprogramma in Haarlem. Verspreiden tekstbundel 'Uit ons hart geschreven'.

1996. Uitgebreidere inzet elektronische middelen bij optredens, opnames en sessies.
Gebruik van diverse synthesizers. Integratie performing poetry (dichter in geluidslandschap) in cabaretesk variété. Poging de 'zolderkamersessie' naar het podium te verplaatsen, orginaliteit en intimiteit te behouden, en het werk te presenteren voor breder publiek. Werken met diverse elektrische, akoestische en elektro-akoestische sets, afhankelijk van omstandigheden. Start project 'Electric Fruit': voordracht van diverse gedichten in synthetisch geluidsdecor. Sindsdien een tiental optredens waarin dit materiaal is verwerkt.

1997. Het programma LINK wordt nu uitgezonden op 'Radio Vrede', een Alkmaarse
piraat die veel po√ęzie uitzendt. Inmiddels bestaat het uitgangsmateriaal uit een tiental tekstbundels en honderden gedichten, voorts verhalen en essays (o.a. uit dagboeken). Gezellige optredens en sessies in Zaandam, Wormerveer en Purmerend o.a. in galerie Vorstenburch en Marmas. Fruitcompagnie speelt in het kader van 'Het Poe√ętmaal' het toneelstuk 'Met de duivel aan tafel' - geschreven door Sjoerd van Berkel - dat midden in de nacht wordt uitgevoerd in de Grote Kerk in Alkmaar.

1998. Samenwerking op beeldend gebied. Sjoerd leert zichzelf schilderen. Jelle illustreert het verhaal 'Bon Ton' van Wil Frayman. Regelmatig wordt werk in de groep besproken. Felix archiveert teksten en banden en stuurt de mailings. Groot optreden met avondvullend programma bij Theater Provadja in Alkmaar. Kort optreden bij jubileum 'Radio 100' in ADM-gebouw in Amsterdam en tevens geluidsopnames soundscape in ADM-hal. Er worden gezamenlijk tekeningen en kostuums voor de Fruitcompagnie gemaakt. In de herfst organiseert de LINK-groep een viertal experimentele jamsessies met tekst en geluid in het kaaspakhuis 'Eyssen' (galerie 4-art) in Alkmaar en in Heemskerk.

1999. In de lente en winter de ontwikkeling van ons eerste avondvullende theaterstuk, gebaseerd op de 'Divina Commedia' van Dante in samenwerking met Snel Hert (de indiaan van Wieringen) en Dulcinea, een theatersportgroep uit Brabant. Het stuk is in verkorte uitvoering in Eindhoven opgevoerd en zal in de loop van 2000 verder worden uitgewerkt.

2000. We hopen in de toekomst meer werk te verspreiden, en ook meer in amenwerkingsverbanden te produceren. Communicatie vindt vooral plaats via optredens, sessies, internet en radio.


KUNSTGROEP FRUITCOMPAGNIE-LINK

p/a Jelle Bouwhuis - Winkelwaard 39 - 1824 HN ALKMAAR
tel. 072 - 5 62 52 40 / 06 - 5250 1915 (mobiel)
tel. 072 - 5 339 064 (Felix Hogeboom, b.g.g. voice-mail)
e-mail: felixhvb@gmail.com


[rev. 991127/200307]